01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
השתלמות החייאה אשדוד 08:30-13:00
יום חמישי |  24.08.17
השתלמות החייאה אשדוד 08:30-13:00
25 26
27 28 29 30
השתלמות החייאה ירושלים 15:30-20:00
יום רביעי |  30.08.17
השתלמות החייאה ירושלים 15:30-20:00
31