עיתון האיגוד

24/07/2016

 

 

בואו לקחת חלק בעיתון איגוד השיננות:
האיגוד מעוניין להרחיב את פעילות ההתנדבות של חברותיו בתחומים שונים.
כמו כן ,אנו זקוקות לעזרה בקידום העיתון והפיכתו ליותר ויותר מקצועי ומייצג.
איסוף מאמרים מקצועיים,תרגום וקיצור של מאמרים,כתבות ,דעות,הצעת נושאים ורעיונות-יתקבלו בברכה.
נשמח להקדיש פינה בעיתון לפעילויות התנדבותיות וליוזמות שונות.

חומרים ורעיונות ניתן לשלוח למערכת העיתון
דוא"ל: sharonapo@gmail.com

 

גיליון אפריל 2006 חלק 1

גיליון אפריל 2006 חלק 2

אפריל2006

       

 

 

גיליון אוגוסט 2006 

אוגוסט 2006

 

 

 

 גיליון דצמבר 2006

דצמבר2006

 

גיליון יולי 2007

יולי2007

 

 

גיליון נובמבר 2007 חלק 1

גיליון נובמבר 2007 חלק 2

נובמבר2007

 

 

 

גיליון מרץ 2008  

מרץ2008

 

גיליון אוגוסט 2008

אוגוסט2008

 

גליון דצמבר 2008 

דצמבר2008

 

גיליון מרץ 2009

מרץ2009

 

 גיליון יולי 2009

יולי2009

 

גיליון דצמבר 2009

דצמבר2009

 

גיליון מאי 2010

מאי2010

 

גיליון אוקטובר 2010

אוקטובר2010

 

גיליון ינואר 2011

ינואר2011

 

גיליון יולי 2016

 

 

גיליון מארס 2016

גיליון מארס 2016 

 

גיליון נובמבר 2016

גיליון נובמבר 2016

 

גיליון אפריל 2017

 

 גיליון יולי 2017

גיליון יולי 2017

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x