בעלי תפקידים באיגוד

  

 

 

 

 

 

 

 

חברות איגוד נוספות: 

חברת ועד מנהל- אורה בן יוסף RDH

חברת ועד מנהל- סוניה צ'ורבסי'ק RDH

x