01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11
השתלמות החייאה ת"א אחה"צ 15:30-20:00
יום שני |  11.09.17
השתלמות החייאה ת"א אחה"צ 15:30-20:00
12 13 14
השתלמות החייאה ת"א בוקר 08:00-12:30
יום חמישי |  14.09.17
השתלמות החייאה ת"א בוקר 08:00-12:30
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
x