השתלמות החייאה ירושלים 15:30-20:00

תאריך:30.08.2017
מקום:תחנת מד"א - רח' המ"ג 7, ירושלים

x