השתלמות החייאה ת"א אחה"צ 15:30-20:00

תאריך:11.09.2017
מקום:תחנת מד"א - רח' אלקלעי 2, תל אביב

x