השתלמות החייאה ת"א בוקר 08:00-12:30

תאריך:14.09.2017
מקום:תחנת מד"א - רח' אלקלעי 2, תל אביב

x