אש"י - איגוד השיננות הישראלי

banner

אש"י בימי הקורונה

מכתב ממשרד הבריאות בנושא חיסון שלישי 13.8.2021

לצפייה לחץ כאן 


מכתב ממשה"ב האגף לבריאות השן 1.6.2021

לצפייה לחץ כאן 


מכתב מטעם משרד הבריאות בנושא חיסוני שפעת לשינניות מיום 15.10.2020

לצפייה לחץ  כאן


הוראת מנהל לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 וולעניין סעיף 2ב(ג) והגדרת "מחלים" לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף-2020 - עדכון 12.10.20


לצפייה לחץ כאן 


בקשת מעבר לשינניות בתקופת סגר  לצפייה לחץ כאן 


הנחיות משרד הבריאות נכון ל14.9.2020  לצפייה לחץ כאן 


החייאה לשינניות בימי הקורונה :

מכתב מטעם האיגוד למשרד הבריאות בדבר הארכת מועד חידוש תעודות החייאה לצפייה לחץ כאן 

 מכתב תשובה מטעם משרד הבריאות לצפייה לחץ כאן 


עץ החלטה על צורך בבידוד ביתי לעובד בריאות שנחשף לחולה 19 COVID

לצפייה לחץ  כאן 

 

הנחיות לצוותי מרפאות שיניים לאור עלייה מחודשת של תחלואת נגיף הקורונה 23.6.2020

לצפייה לחץ כאן 


הודעה לצוותי מרפאות שיניים מטעם משרד הבריאות 7.6.2020

 לצפייה לחץ כאן 


טופס תשאול מטופלים-  תקופת קורונה 

לצפייה לחץ כאן 


בקשה בהולה לתשלום גמלת דמי אבטלה לשיננות 

 לצפייה לחץ כאן

Dental Care and Oral Health Under COVID-19 לצפייה לחץ כאן 

מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת- עדכון נכון ל 14.5.2020


תשובות לשאלות נפוצות רפואת שיניים ונגיף קורונה נכון ל 11.5.2020

לצפייה לחץ כאן 


אגרת לשינניות מטעם האגף לבריאות השן 30.4.2020

לצפייה לחץ כאן 


הודעת משרד הבריאות 26.4.2020 חזרה הדרגתית של מערכת הבריאות 

לצפייה לחץ כאן 


הודעת מנהלת האגף לבריאות השן 22.4.2020

הפעלת מרפאת שיניים בניגוד להנחיות האגף לבריאות השן  לצפייה לחץ כאן 


הודעת מנהלת האגף לבריאות השן מ ה 20.4.2020 - לצפייה לחץ כאן


 בקשה להכרה בשינניות כקבוצת עצמאיות כזכאיות לאבטלה 31.3.2020

לצפייה לחץ כאן


עדכון הנחיות למרפאות שיניים בקהילה נכון לתאריך 30.3.2020 - לצפייה לחץ כאן


מידע חשוב בנושא העסקה בתקופת נגיף הקורונה 19.3.2020 - לצפייה לחץ כאן

קורונה - ניירות עמדה מטעם האיגוד - 15-20.3.2020 לצפייה לחץ כאן

 הנחיות משרד הבריאות   5.3.2020 לצפייה לחץ כאן

מאמר מקצועי מסין בנושא קורונה ומרפאות שיניים לצפייה לחץ כאן

x