אש"י - איגוד השיננות הישראלי

banner

הקוד האתי

הקוד האתי של השינניות

 

אנו השינניות נמנות על קהילה מקצועית , שיעודה מניעת מחלות הפה ושיפור בריאות הציבור.

מסגרת זו, אנו מספקות לציבור הרחב שירותי הדרכה מניעתיים ולצידם-טיפולים קליניים

ותרפויטיים.

מטרתנו למזג את מקצוענו בדרך החיים שלנו ושל הציבור כולו, תוך שאנו מייצגות בכבוד

ובגאווה את המקצוע ומשרתות את הציבור בתחום זה.

לפיכך, רשמנו לפנינו את עיקרי אמונתנו בקוד אתי ואנו מתחייבות לשלב קוד אתי זה בחיינו

היומיומיים.

 

האמונה הבסיסית

אנו אחראיות באופן אישי לפעולותינו ולאיכות הטיפול שאנו מעניקות.

 

סטנדרטים של אחריות מקצועית

אנו מתחייבות לעסוק במקצוענו בהתאם לעקרונותיו, אמונותיו וערכיו.

אי- לכך, אנו מאמצות את האחריות המקצועית הבאה:

 

כלפינו כפרטים

אנו מתחייבות:

* לשאוף לרכישת ידע , להתקדמות אישית ומקצועית.
* לנהל אורח חיים בריא,פיסית ונפשית.
* ליצור סביבה בטוחה ותומכת במקום העבודה.
* לשמור על יחס הדדי והוגן בינינו לבין חברותינו למקצוע וכן בינינו

לבין הצוות הרפואי.
לבקש ולקבל ייעוץ כאשר אנו ניצבות בפני דילמה אתית.

כלפינו כאנשי מקצוע

אנו מתחייבות:

* לשמור על סודיות רפואית
* לבטוח ביכולתנו, אך להיות ערים למגבלותינו.
* להגביר את יכולתנו המקצועית על-ידי הכשרה ולמידה מתמדת.
* לקחת חלק בהתפתחות וקידום המקצוע שלנו.

מחקר מדעי

אנו מקבלות על עצמנו אחריות להשתתף במחקרים מדעיים, בהתאם לעקרונות הבסיסיים,

שהם יסוד אמונתנו האתית ובהתאם לקוד האוניברסלי, תקנות ממשלתיות והנחיות

מקצועיות, בטיפול וניהול של נושאים ניסויים.

 

כלפי הקהילה והחברה

אנו מתחייבות:

* לטפל בכל אדם ללא הבדל דת , מין, לאום, גזע, מעמד, גיל ומצב בריאותי.
* להכיר ולמלא אחר החוקים והתקנות הנוגעים למקצוענו.
* ליצור תנאי עבודה נאותים התואמים סביבה אקולוגית בריאה.
* להעביר את הידע שרכשנו וצברנו לקהילה, על מנת לקדם את בריאות הציבור.

x