אש"י - איגוד השיננות הישראלי

banner

איגוד השיננות הישראלי אש"י

אנו עמותה רשומה: התאחדות של קבוצת אנשים שאיננה למטרות רווח אישיות אלא למטרות ציבוריות חברתיות ומקצועיות.

מטרות האיגוד וחזון האיגוד  :

.1   לקדם את מקצוע השיננות בארץ לטובת השינניות והציבור.

2.   להגן על האינטרסים של השינניות/ים.

3.   לקיים  פרוייקטים להסברה שינון והדרכה בחשיבות המניעה, בקהילה על כל מוסדותיה.

4.   לתת הדרכה אישית וציבורית בנושא שמירה יומיומית על בריאות השיניים החניכיים ודרכי מניעת מחלות.

5.   לקדם את הידע המקצועי והמדעי של העוסקים במקצוע , ע"י אירגון  הרצאות , השתלמויות, ימי עיון, עיתונים מקצועיים,וכנסים מדעיים.

6.   להפיץ, לקדם ולהקנות ידע על התפתחויות וחידושים בתחום השיננות.

7.   לעודד ולקדם מחקרים בתחום השיננות, אם ע"י קבוצות מחקר ו/או ע"י מחקר  של בודדים.

8.   לפתח את תודעת שיתוף הפעולה בין הרופאים לבין השינניות/ים, ע"י עבודת

      צוות משולבת ומחקרים משותפים.

9.   לייצג  את מקצוע השיננות בפני כל גוף ומוסד בארץ ובעולם.

10. להצטרף  לאיגודים בינלאומיים העוסקים בתחום השיננות על מנת לקדם  ולפתח את המקצוע.

11. לשמש פורום לבירור וליבון בעיות בתחום המקצוע.

12. לקדם את בריאות הציבור ע"י חינוך לבריאות הפה, כחלק מבריאות כללית.

13. לדאוג לתנאי העסקה הוגנים והמקובלים בחוק  לשינניות / ים.

x